Stellaris DansTeater

20.11.2020

Svaner i Stein, Veidefolket

Stellaris DansTeaters 40 års jubileumsforestilling er et tankesprang fra gammel til moderne tid visualisert gjennom flere scenebilder. I et univers av bevegelser og farger, joik og film skapes stemninger rundt helleristninger og veidefolk.
Urpremieren Svaner i stein er en visuell vakker og energisk danseforestilling inspirert av helleristninger fra Alta og motivet «To Svaner i stein» som er fra helleristninger utenfor Belamorsk i Karelia republikk. Svaner i stein blir introdusert av et utdrag fra stykket Geidosis (I skjul/ Hidden), som er et omarbeidet stykke fra Stellaris sitt repertoar.
Svaner i stein er etterfølgeren av suksessen Adnazdi, som ble beskrevet som et friskt pust, og med stående applaus fra publikum både i Norge og Russland. Adnazdi var et samarbeid mellom Stellaris DansTeater og "Kantele" (State National Song and Dance ensemble of The Republic of Karelian). Planen var at vi skulle stå på scenen sammen under jubileumsforestillingen, men pga. pandemien utsettes dette til 2021.

Koreograf og regissør Solveig Leinan-Hermo Dansere Tonje Aas Molnes, Ekaterina Nikitina og Eivind Linn Komponist og joiker Halvdan Nedrejord Joiker/sang Elin Kåven Lysdesign Torbjørn Thrane Sandnes Kostymedesign Hilde Skancke Pedersen Kostymemakere Gerlinde Thiessen og Jill Hinzmann Kostymer film Beaivváš Sámi Našunála Teáhter/ Sven Henriksen Kamera og klipp film Andreas Ausland Produksjonsassistent film Jan Cato D. Nilut Prosjektmedarbeider, design og markedsføring Marie Hermo Jensen Foto Andreas Ausland
Forestillingen er produsert med tilskudd fra BarentsKult og Hammerfest kommune. Med støtte fra Scene Finnmark og Beaivváš Sámi Našunála Teáhter.

//English//

Stellaris DansTeater's 40th anniversary performance is a leap of thought from ancient to modern times visualized through several stage images. In a universe of movements and colors, yoik and film, moods are created around petroglyphs and road people. The world premiere of Swans in Stone is a visually beautiful and energetic dance performance inspired by petroglyphs from Alta and the motif "Two Swans in Stone" which is from petroglyphs outside Belamorsk in the Republic of Karelia. Swans in stone are introduced by an excerpt from the piece Geidosis (I skjul / Hidden), which is a reworked piece from Stellaris' repertoire. Swans in stone is the successor to the success of Adnazdi, which was described as a breath of fresh air, and with standing ovations from the audience in both Norway and Russia. Adnazdi was a collaboration between Stellaris DansTeater and "Kantele" (State National Song and Dance ensemble of The Republic of Karelian). The plan was that we would be on stage together during the anniversary performance, but due. the pandemic is postponed until 2021.

 Choreographer and director Solveig Leinan-Hermo Dancers Tonje Aas Molnes, Ekaterina Nikitina and Eivind Linn Composer and yoiker Halvdan Nedrejord Joiker / song Elin Kåven Lighting design Torbjørn Thrane Sandnes Costume design Hilde Skancke Pedersen Costume makers Gerlinde Thiessen and Jill Nainzmann / Jill Hinzvi Camera and clip film Andreas Ausland Production assistant film Jan Cato D. Nilut Project employee, design and marketing Marie Hermo Jensen Photo Andreas Ausland The performance is produced with grants from BarentsKult and Hammerfest municipality. With support from Scene Finnmark and Beaivváš Sámi Našunála Adnazdi

Adnazdi / Однажды

Stellaris DansTeater (Hammerfest, Norge) og samarbeidspartner "Kantele" - State National Song and Dance ensemble of The Republic of Karelia (Petrozavodsk) har sammen laget en banebrytende eventyrforestilling for hele familien, med utgangspunkt i vespisk og samisk kultur.
Som urbefolkning er både den russiske/vepsiske og norsk/samiske kulturtradisjonen sterk. Kanteles røtter ligger i kulturen og tradisjonene fra urfolket i Karelia, og kompaniet er hele 83 år. De er kjent for sin musikalske folklore, nasjonalistisk dans og musikk med et moderne scenisk uttrykk. Stellaris DansTeater er den eldste frigruppen innenfor dansekunst i Norge idag, har tidligere skapt flere danseverk med utgangspunkt i samisk kultur, f.eks. "Geidosis", "Rissninger" og "Avadat". Koreograf Solveig Leinan-Hermo takket raskt ja til forespørselen fra Kantele om å lage en produksjon som samlet kompaniene i et uttrykk der fellesnevnere og kontrapunkter fra disse to kulturene er utgangspunktet. Stellaris DansTeater har gjennom en årrekke jobbet i tangeringsfeltet mellom ulike tradisjoner og eksperimentering. Denne forestillingen er steget videre mot en kulturell symbiose.

Medvirkende: Koreograf, utøver og produsent: Solveig Leinan-Hermo Komponist og sanger/joiker: Halvdan Nedrejord Dansere: Ekaterina Nikitina, Eivind Linn, Tonje Aas Molnes, Dmitrii Melnikov, Ksenya Veselkova, Tatiana Papulova, Oksana Smirnova, brødrene Pavel, Semen og Aleksandr Dudal.Tolk og produksjonsassistent: Anna Karpova Prosjekt samarbeidspartner: Marie Hermo Jensen Lys og teknikk: Niels A. W. JensenKostymekonsulent: Hilde Skancke Pedersen Kostymesøm: Natalia Egorova Forsanger: Irina PopovaPrøveleder i Petrozavodsk: Oksana SmirnovaProdusent for Kantele: Tatiana Papylova 

UrPremiere 28.10.2018

//English//

Stellaris Dance Theater (Hammerfest, Norway) and partner Kantele - The National Song and Dance Ensemble of the Republic of Karelia (Petrozavodsk) have made a groundbreaking fairytale performance for the whole family, based on Vespian and Sami culture.
As an indigenous population, both the Russian/Vepsian and Norwegian/Sami culture have strong traditions. Kantele´s roots lie in the culture and traditions of indigenous people in Karelia, and the company is 83 years old. They are famous for their musical folklore, nationalist dance and music with a modern expression. Stellaris DansTeater is the oldest independent dance company in Norway today, and has previously created several performances based on Sami culture, for example. "Geidosis", "Rissninger" and "Avadat". Choreographer Solveig Leinan-Hermo quickly responded yes to the request from Kantele to make a production that combined the companys and their two cultures. Stellaris DansTeater has experimented with traditions for a number of years, and this performance is working further towards a cultural symbiosis.

Cast: Choreographer, performer and producer: Solveig Leinan-Hermo Composer and singer / yoiker: Halvdan Nedrejord Dancers: Ekaterina Nikitina, Eivind Linn, Tonje Aas Molnes, Dmitrii Melnikov, Ksenya Veselkova, Tatiana Papulova, Oksana Smavelnova, the brothers Pele Dudal. Interpreter and production assistant: Anna Karpova Project partner: Marie Hermo Jensen Lighting and technique: Niels AW Jensen Costume consultant: Hilde Skancke Pedersen Costume sewing: Natalia Egorova Lead singer: Irina PopovaTest leader in Petrozavodsk: Oksana SmirnovaProducer for Kantele: Tantle


Heart Beats Light

Heart Beats Light

Heart Beats Lights er en sted-spesifikk poetisk lysinstallasjon med Peter Terezakis digitale hjertesalg. Verket inngår i ulike naturlandskap kun for en kveld. 2,5 meter høye lyskjegler vil pulsere rytmisk i takt med dans under DanseFestival Barents.
Lys har en spesiell plass i hjertene til menneskene som bor her i nord, og bærer en symbolsk mening i form av mystikk og spirituell opplevelse. Lysene banker som hjerteslag, og kan symbolisere epoker i livet, familie eller en som har oss forlatt.
Sammen med koreograf Allyson Green og komponist Alan Stones har Peter sin Heart Beats Lights hatt mange utgaver tilpasset de områder der installasjonen har vært gjenskapt. Nå er turen kommet til DanseFestival Barents og Hammerfest.

Heart Beats Light

//English//

Heart Beats Lights is a place-specific poetic light installation with Peter Terezaki's digital heart sales. The work is part of various natural scenery only for one evening. 2.5 meter high light skies will pulsate rhythmically as dance during DanseFestival Barents.
Light has a special place in the hearts of the people living here in the north, bearing a symbolic meaning in the form of mystery and spiritual experience. The lights beat like a heartbeat and can symbolize epochs in life, family or one who has left us.
Along with choreographer Allyson Green and composer Alan Stones, Peter's Heart Beats Lights has had many editions adapted to the areas where the installation has been recreated. Now the trip has come to DanseFestival Barents and Hammerfest.

Installation Peter Terezaki's Choreographer Allyson Green Composer Alan Stones Contributing Olga Zithulina, Ilze Zirina, Ramona Galkina, Vilnis Birins, Solveig Leinan-Hermo, Ekaterina Nikitina, Eivind Linn, Ton Aas Molnes, Allison Green and Inta Balode.

We "write" with our body into the earth or sky the name of someone who is meaningful to us who has passed. Those passing spirits evoked in the lights are dancing with us. Allyson Green

Tangsprell

"Tangsprell"

Familieforestillingen "Tangsprell" er et dansespill av Solveig Leinan-Hermo, og retter et lekent og fabulerende blikk på forholdet mellom havet som ressurs og havet som hjem til utallige organismer. Gjennom et visuelt univers inspirert av mytologi, livet i havet og de som livnærer seg på havet, vokser det frem en spenningsfylt kamp når eksistens på havbunnen trues av mennesker på jakt etter profitt. Det står mellom naturens og kapitalens krefter i denne fantasifulle forestillingen. Gjennom et drømmeaktig scenespråk er det mulig for stor og liten å dele en felles opplevelse formidlet gjennom dans.På scenen møter publikum danserne Eivind Linn, Ekaterina Nikitina og Tonje Aas Molnes, samt Halvdan Nedrejord, Anna Karpova og Solveig Leinan-Hermo. Sammen med scenograf Hilde Skancke Pedersen og lysdesigner Niels A. W. Jensen skaper de sammen et eventyraktig "havrom" med lekne bevegelser og dans, farger og toner.

Tangsprell

//English//

The family performance "Tangsprell" is a dance game by Solveig Leinan-Hermo, and sets a playful and fabulous look at the relationship between the sea as a resource and the ocean as home to innumerable organisms. Through a visual universe inspired by mythology, sea life and those who feed on the ocean, a thrilling battle grows when life on the seabed is threatened by people looking for profit. It stands between the powers of nature and capital in this imaginative performance. Through a dreamlike stage language, it is possible to share a common experience conveyed through dance. On the stage, the audience meets the dancers Eivind Linn, Ekaterina Nikitina and Tonje Aas Molnes, as well as Halvdan Nedrejord, Anna Karpova and Solveig Leinan-Hermo. Together with scenographer Hilde Skancke Pedersen and lighting designer Niels A. W. Jensen, they create an eventful "ocean room" with fun movements and dance, colors and tones.

Komponister: Halvdan Nedrejord, Jørgen Knudsen
Kostymedesigner og scenograf: Hilde Skancke Pedersen
Lysdesigner og scenetekniker: Niels A. W. Jensen
Utøvere: Ekaterina Nikitina, Gerd Kaisa Vorren, Tonje Aas Molnes, 2015: Eivind Linn,
Halvdan Nedrejord, Anna Karpova og Solveig Leinan-Hermo.
Søm: Natalia Egorova
Prosjektmedarbeider kostyme: Anna Karpova
Nettside, plakat og programdesign: Marie Hermo Jensen
Foto plakat: Solveig Leinan-Hermo
Pressefoto: Zbigniew Wantuch

Spilletid: 40 min.

Whispers- By the Pearly Gates

.Bakteppet for denne forestillingen kommer fra koreografens møte med sykdommen Alzheimers, hvor hun har undret seg bl.a. over hjernes kompleksitet med ulike karakterendringer som skjer, og der situasjoner skifter som en lysbryter mellom en reell virkelighet og en indre virkelighet av tid og sted. Tematisk bygger forestillingen på "jeg'et" som en hovedperson, presentert i en film som vises sammen med dans på scenen. "Jeg'et" har en splittet personlighet som består av flere karakterer. Personene kommuniserer seg i mellom i et landskap som tilsynelatende er virkelig for hver enkelt av dem. Ikke alt er slik de tror eller slik de vil at verden skal være.Sammen med andre sceniske elementer tar utøverne publikum med på en reise inn i fantasien der en kamp mellom karakterene kan ha ukjente konsekvenser. 

Medvirkende:

Koreografi, manus og regi: Solveig Leinan-Hermo
Originalmusikk og lydbilder: Halvdan Nedrejord
Annen musikk: Musikkutdrag fra Faure: Elegiè in C Minor Op.24, Utdrag fra Brel, Jacques Roman (Jacques Brel/ Rod McKuen)
Lys design og teknikk: Torbjørn T. Sandnes
Tekniker turne i Russland: Niels A.W. Jensen
Kostymer og scenografi: Heidi Kesti
Film redigering: Marie Hermo Jensen og Solveig Leinan-Hermo
Klipp av film og produksjonsmedarbeider: Marie Hermo Jensen
Kamera: Ole Bornø
Turnekoordinator i Russland, oversettelse til russisk og tolk i Russland: Anna Karpova
Dansere: Patrik Häggström (Sverige), Ekaterina Nikitina og Nikolay Shchetnev (Russland/Norge), Maria Littow og Pirjo Yli-Maunula (Finland), Tonje Aas Molnes og Eivind Linn, samt Solveig Leinan-Hermo (Norge). I filmen medvirker også Gerd Kaisa Vorren (Norge). 
Grafisk design og trykksaker: Marie Hermo Jensen
PR bilder fra scene: Jussi Tuokkola
Annen sceneteknikk: Audionor
Produsent og administrasjon: Stellaris DansTeater/Solveig Leinan-Hermo.

Whispers- By the Pearly Gates

//English//

This performance originated from the choreographer's meeting with Alzheimer's, where she has marvelled on the complexity of the brain with different character changes happening and where situations shifts like a light switch between real reality and an inner reality of time and place. Thematically 'Whispers - by The Pearly Gates' is based on the "I" as a main character, presented in a film shown alongside dance on stage. The "I" has a split personality, which consists of several characters. They communicate with each other in a landscape seemingly real for each of them. Not everything is as they believe, or the way they want the world to be.
Together with other elements on stage the performers take the audience on a journey into the imagination where a battle between the characters may have unknown consequences

Dær Fastlandet Flyt

Dær Fastlandet Flyt er naturen en svært viktig del av inspirasjonen, men opplevelsene er også knyttet til andre dimensjoner: Minner fra barndom til voksen alder har gitt opplevelser av at fastlandet alltid er i bevegelse. Hav, himmel og fastland som en totalopplevelse av et naturrom. Menneskene er en del av dette naturrommet med ulike elementer og sterke kontraster som bl.a. liv og død, tro og tvil. Forestillingen kan oppleves som bevegelige bilder eller musikk, og har ingen konkret handling.


Dær Fastlandet Flyt markerte i år 2000 Stellaris DansTeater sitt 20-års jubileum. I 2012 hadde forestillingen nypremiere, hvor publikum fikk oppleve en meget bearbeidet utgave av originalen. Forestillingen som ble kortet ned med to scenebilder, tok også del i TRÅ DANSEN 70°39′N feiringen i september 2015.

Koreografi, administrasjon, produsent: Solveig Leinan_Hermo

Komponister: Bjørn Alterhaug, Andreas Fliflet og Patrick Shaw Iversen
Lysdesign: Nils A.W Jensen
Scenografi og kostyme: Hilde Haugan Johnsen
Dansere:
Dmitrijs Gaitjukēvičs, Eivind Linn, Ekaterina Nikitina, Tonje Aas Molnes, Gerd Kaisa Vorren, Maria K. Landmark/Sanna Eriksson Ryg, Miriam Hansen Troøyen, Maria Stødle
Smed scenografi: Stein Eliassen
Søm: Natalia Egorova og Elbjørg Hansen
Verksted: Hålogaland Teater
Lys og sceneteknikk: Niels A. W. Jensen
Prosjektmedarbeider: Marie Hermo Jensen

Where the Mainland Floats

// English//

In Dær Fastlandet Flyt, is nature a very important part of the inspiration, but the experiences are also linked to other dimensions: memories from childhood to adulthood have given the impression that the mainland is always moving. Sea, sky and mainland as a total experience of a natural space. The people are part of this natural space with different elements and strong contrasts, such as life and death, faith and doubt. The performance can be perceived as moving images or music, and has no concrete action.
In the year 2000, Stellaris DansTeater, the mainland Flyt, marked its 20th anniversary. In 2012, the performance had revived, where the audience experienced a highly edited version of the original. The show that was carded down with two stage pictures also took part in the TRÅ DANSEN 70 ° 39'N celebration in September 2015.

Kontakt:  tonjemolnes@gmail.com
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!