Andre produksjoner 

27.08.2021

BAKom


BAKom utforskar gøymde rom og kjende flater gjennom både dans, film, musikk og installasjonskunst, og inviterer publikum med inn i ei drøymande verd som utfordrar det tradisjonelle scenebiletet og forventningar til kvar ei forestilling kan skje.

KOREOGRAFI
Einy Åm Sparks, i nært samarbeid med utøvarane

DANS & UTØVANDE KUNST
Tonje Aas Molnes
Martha Standal
Henrik Koppen

MUSIKK
Kristian Skårbrevik, original komposisjon og framføring

Musikalske bidrag:
Embla Maria | song
The Explore Ensemble (UK) | framføring
Kjetil Kristiansen | live lydmiksing

LYSINSTALLASJON
Henrik Koppen

FILMFOTOGRAFI
Tyler SparksHiekkalaatikko/ Sandbox

Sandkassen, en moderne sirkusforestilling for hele familien, introduserer oss for møtet mellom det nye og det ukjente. Sand! Den viktige forskningen til en sandforsker i en sandkasse blir avbrutt når sandmonsteret begynner å levne til i sandkassen...

Et eventyr blir til hvor forskjellige verdener og skapninger dukker opp fra sanden til glede for både forskeren og publikum. Den ordløse forestillingen, fremført av to utøvere, inviterer deg til å oppleve det daglige miljøet på en ny og overraskende måte. Uttryksmidlene er dans, sirkus, fysisk teater og magi.

//Eng

The sandbox, a contemporary circus performance for the whole family, introduces us to the encounter of the new and the unknown. Walking sand? The important research of a sand researcher in a sandbox is interrupted when a creature begins to take place in the box...

An adventure is promised where different worlds and creatures emerge from the sand for the joy of both the researcher and the public. The wordless performance, performed by two performers, invites you to experience the everyday environment in a new and surprising way. The means of expression are dance, circus, physical theater and magic. 


choreographers: Henni Kervinen and Laura Tuorilla  co production:  Kallo Collective 


Peer Gynt

Peer Gynt er et dramatisk dikt av Henrik Ibsen, skrevet i 1867 og uroppført som skuespill på Christiania Theater i Christiania, med musikk av Edvard Grieg. Peer Gynt er det mest kjente norske teaterstykket gjennom tidene, og blir fremdeles spilt over hele verden, både i klassisk nasjonalromantiske og i kunstneriske eksperimentelle oppsetninger. Dette var en oppsetting av Ålesund Symfoniorkester og operakor hvor jeg danset "Den grønnkledde", "Anitra" og "Solveig".

 
//English

Peer Gynt is a dramatic poem by Henrik Ibsen, written in 1867 and performed as a play at Christiania Theater in Christiania, with music by Edvard Grieg. Peer Gynt is the most famous Norwegian theater play of all time, and is still played all over the world, both in classical national and in artistic experimental productions.

This was a performance by Ålesund Symfoniorkester og operachoir where i was dancing "Den grønnkledde", "Anitra" and "Solveig"


The Games We Play

Danse og parkour forestilling av Gerd Kaisa Vorren

I livet spiller vi. Vi klatrer, vi løper, vi faller. Men på et tidspunkt stopper de fleste for å leke-når de når det såkalte voksenlivet. I denne forestillingen vil vi følge tanken på det tapte spillet. Hvor ble det av og hvorfor forsvant det? Og hvis vi skulle fortsette å spille, hvordan ville det vært? En mann i dress i sving, en kvinne i høye hæler i sanden ser merkelig ut for oss, men er det  virkelig så rart? For å gå videre består spillet også av regler som kan brytes eller ikke. Bør man noen gang slutte å leke? Nei!

//Eng

In life we play. We climb, we run, we fall. But at some point most people stop to play - as they reach the so-called adulthood. In this performance we will follow the thought of the lost game. Where did it go and why did it disappear? And if we were to keep on playing, what would that be like? A man in a suit in the swing, a woman in high heels in the sand looks strange to us, but should it really? Going further, the game also consists of rules that may or may not be broken. Should one ever stop playing? No!

TGWP is an ode to the adventurous and risky play in the every day.AIDA

Den Norske Opera og Ballett

Aida av Giuseppe Verdi er et av de ypperste eksempler på "grand opera". Det handler om krigen mellom kongedømmene Egypt og Etiopia, der den etiopiske prinsessen Aida er tatt til fange som tjenerinne til egypterkongens datter Amneris. Der andre Aida-produksjoner typisk viser frem det pompøse, forgylte Egypt, har regissør David McVicar satt søkelys på det dystre og rituelle ved det eldgamle samfunnet. Men som en kontrast til den mørke handlingen, møter publikum Verdis storslagne musikk, gitt liv av de helt store stemmene.

//English//

The Norwegian Opera an Ballet

Aida of Giuseppe Verdi is one of the best examples of "grand opera". It's about the war between the kingdoms of Egypt and Ethiopia, where the Ethiopian princess, Aida, has been captured as a servant of the Egyptian king's daughter Amneris. Where other Aida productions typically show off the pompous, gold-plated Egypt, director David McVicar has set the spotlight on the gloom and ritual of the ancient community. But as a contrast to the dark action, the audience meets Verdis's magnificent music, giving life of the very big voices.

MUSIKK Giuseppe Verdi. LIBRETTO Antonio Ghislanzoni MUSIKALSK LEDELSE Pier Giorgio Morand REGI David McVicar KOREOGRAFI Fin Walker KAMPREGI David Greeves SCENOGRAFI Jean-Marc Puissant KOSTYMER Moritz Junge LYSDESIGN Jennifer Tipton MEDVIRKENDE Operakoret og Operaorkestret


"Le Grand Macabre"

Den Norske Opera og Ballett
Hovudemnet i operaen er døden, og hovudfiguren er nettopp døden, inkarnert som Bass spelar Nekrotzar. Han kjem til ein skyskraparar-by, der gatene er oversumte av søppel og uteliggjarar. Saman med ein alkoholikar og ein astrolog reiser han til Prins Go-Gos slott, der ein serie usamanhengande scenar stiller spørsmål ved om dei ser verdas nært føreståande undergang, eller om det heile har vore ein farse.

//English//

The Norwegian Opera and Ballet

The main subject in the opera is death, and the main figure is just death, incarnated as Bass plays Nekrotzar. He is going to a skyscraper-city, where the streets are overshadowed by trash and rioters. Along with one alcoholic and one astrologer, he travels to Prince's Palace, where a series of unrelated scenes asks whether they see the close-up of the verdict, or if it's all our fathers.

ORIGINALDer grosse Makaber MUSIKKGyörgy Ligeti LIBRETTOGyörgy Ligeti og Michael Meschke MUSIKALSK LEDELSEJohn Helmer Fiore KONSEPTAlex Ollé og Valentina Carrasco REGIAlex Ollé (La Fura dels Baus) i samarbeid med Valentina Carrasco SCENOGRAFIAlfons Flores KOSTYMERLluc Castells LYSDESIGNPeter Van Praet VIDEOFranc Aleu


Kontakt:  tonjemolnes@gmail.com
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!