Workshops

19.08.2021

WORKSHOP

Contemporary dance

Tonje sin klasse ligger stilmessig under contemporary og fokuserer på musikalitet, dynamikk, fysiske bevegelser og elevens egen tolkning av bevegelser. Det er rom for å utforske egne kvaliteter og utrykk. Klassen starter med oppvarming/tekniske øvelser ofte partnerarbeid, kombinasjoner over gulvet og koreografi/kombinasjon på slutten. Danseglede, hvordan du selv tolker dansen og et nært forhold mellom bevegelse og musikk er de viktigste stikkordene

English

Tonje's class is styled under contemporary and focuses on musicality, dynamics, physical movements and the students own interpretation of movements. There is room to explore their own qualities and expressions. The class starts with warm up / technical exercises, often partner work, combinations across the floor and choreography / combination at the end. Dance fun, how you interpret the dance yourself and a close relationship between movement and music are the key words


Kontakt:  tonjemolnes@gmail.com
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!